Informatie Zonneparken Olland

Zoals is aangegeven in onze Nieuwsbrief van december zijn er allerlei ontwikkelingen omtrent het aanleggen van zonneparken in het buitengebeid van Olland en dan m.n aan de Schootsedijk en in de aangrenzende Rooise en Schijndelse Heide. De dorpssraad heeft gemeend op deze ontwikkelingen te moeten reageren en vooral de gemeente heeft aangesproken over het informeren van en communiceren met onze inwoners. Toelichten waarom dit beleid en wat de gevolgen zijn hiervan is een taak en verantwoordelijkheid van de bestuurder cq de gemeente.

Wij, dorpsraad, gaan niet de mening verkondigen van onze inwoners omdat deze waarschijnlijk nooit eensluidend zal zijn. Wat we wel willen is dat u op basis van betrouwbare en duidelijke informatie uw eigen mening kunt vormen en zelf kunt besluiten of u voor of tegen bent en wat u daarmee wilt doen.

Inmiddels hebben wij ook met de initiatiefnemers gesproken en is het duidelijker geworden hoe het e.e.a eruit komt te zien. Dit zijn constructieve en open gesprekken geweest waarbij er ook begrip is voor de mogelijke weerstand van onze inwoners.

Om nu iedereen zo goed mogelijk van informatie te voorzien zullen wij in dit bericht alle, naar onze mening, relevante informatie zetten zodat u uzelf zo goed als mogelijk kunt informeren  en op de hoogte stellen over de ontwikkelingen van zon- en windenergie. De informatie zal regelmatig worden aangevuld cq geactualiseerd.

Dorpsraad Olland

Ingezonden brief van 22 sept 2020 aan college van B & W en raadsleden 

Tekst  inspreekavond 25 nov 2020 tijdens beeldvormende avond

Mediafragment van inspreken tijdens beeldvormende avond 25 nov 2020

Reactie / antwoorden college op brief 22 sept en inspreken 25 nov. 2020
– Aanvullende vragen dorpsraad op reactie / antwoorden college

Informatie ZonXp (initiatiefnemer) over de plannen aan de Schootsedijk-Scheperweg-Schijndelse Heide

Informatie Statkraft over het pland “de Schootseweide” aan de Gagel-Schootsedijk 

Brief die ZonXp heeft verstuurd naar alle raadsleden en college van B & W

Brief aanwonenden Schootsedijk aan alle raadsleden en college van B & W

Beleidsnota gemeente Meierijstad “de Toekomst van zon- en windenergie in Meierijstad”

Eindadvies Commissie beoordeling zonneparken

Extra Nieuwsbrief september 2021 over energietransitie

Ingezonden brief aan B & W en raad inzake MER afwegingskader windenergie

Mediaberichten Omroep Meierij en Br. Dagblad:
10-09-2021: Zonnepark Schootseweide houdt de gemoederen flink bezig
09-09-2021: Zonneparken in Meierijstad zitten voor 5 jr op slot
06-01-2021: Dorpsraad Olland: gemeente duwt zonneparken door
23-12-2020: Ze hebben ons een speeltuintje aangeboden!
22-12-2020: Opbrengst zonneparken komt ten goede aan inwoners Olland
26-11-2020: Dorpsraad verwijt gemeente gebrek aan overleg over aanleg zonneparken
14-11-2020: Provincie Brabant zet rem op ontwikkelingen zonneparken