Over Olland

Olland Toen
Olland is als bebouwingslint ontstaan langs de doorgaande weg van Sint-Oedenrode naar Sint-Michielsgestel. Deze weg loopt evenwijdig aan het Dommeldal en ligt op de overgang van de hoger gelegen gronden en het beekdal. De bebouwing heeft zich in de loop der tijd langs dit lint verdicht. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is door een stedenbouwkundige ingreep bij de kerk een pleintje langs de weg gelegd. Op deze manier is geprobeerd Olland een centrale plek te geven. Vanaf de jaren tachtig in de vorige eeuw is dit centrale punt versterkt door de realisering van een uitbreidingswijk aan de noordoostzijde van het plein.

De naam Olland is ontstaan uit onland = onvruchtbaar land ( onherbergzaam / moerassig / onbewerkbaar). Dit gedeelte van Sint-Oedenrode werd waarschijnlijk zo genoemd in tegenstelling tot Eerschot wat beploegd land betekend.

Uit vondsten die onder andere in 1965 nog door spelende kinderen werden gedaan kan men met zekerheid aannemen dat Olland reeds voor de jaartelling werd bewoond. Daarnaast herinnert de koorbank bij de Petruskapel en de afbeeldingen in het straatwerk van de Pastoor Smitsstraat aan het verblijf rond 1466 van Karthuizer monniken in Olland.

Olland Nu
Olland was het kleinste kerkdorp van Sint-Oedenrode en telt zo’n 1.100 inwoners en 410 woningen. Na de samenvoeging in 2017 van Sint-Oedenrode-Schijndel en Veghel tot gemeente Meierijstad is Olland één van de 13 kernen van deze gemeente. Het is een karakteristiek kerkdorp in het nationaal landschapspark Het Groene Woud aan de rand van het Dommeldalgebied en vlakbij het natuurgebied De Geelders.

20160605_160944

De gemeenschap kent een grote saamhorigheid, sociale betrokkenheid en een rijk verenigingsleven. Men kent elkaar en helpt elkaar als dat nodig is. Het gaat er gemoedelijk aan toe en er heerst een “ons kent ons” cultuur, veelal gepaard met een no-nonsens gedrag.

Dat de inwoners actief betrokken (willen) zijn met en in de gemeenschap blijkt uit de vele verenigingen die ons dorp rijk is. Al deze verenigingen worden gedragen door vrijwilligers en zorgen voor de nodige ontspanning maar zeker ook voor een veelheid aan activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. We kunnen Olland een zeer actief dorp noemen waar er door de vele verenigingen, groepjes individuen en diverse ondernemers vele activiteiten tot stand komen.

Voorzieningen
De meeste voorzieningen die Olland rijk is liggen langs de Pastoor Smitsstraat. Daarbij gaat het om de Heilige Martinuskerk (gesloten in 2018) en MFA De Loop’r met basisschool De Sprongh, een sportzaal en Stichting Gemeenschapshuis Olland. Deze multifunctionele accommodatie , geopend in januari 2013, biedt onderdak aan een groot aantal verenigingen en instellingen.  Vlakbij ligt speeltuin ’t Speelhoekje. Sinds 2020 is zowel de kern als het buitengebied voorzien van glasvezel en is er een zendmast geplaatst t.b.v mobiel (internet)verkeer

Sport
Olland telt ook een aantal sportvoorzieningen. Op de hoek Pastoor Smitsstraat / Horst is het laatste woningbouwplan gerealiseerd samen met het in 2004 geopende sportcomplex van voetbalvereniging en korfbalvereniging SV Olland. Dit sportcomplex Ekkerzicht telt 2 voetbalvelden en 2 korfbalvelden waarvan 1 kunstgrasveld. Bij het sportpark ligt ook de sportkooi annex pannaveld. Deze voorziening voor de Ollandse jeugd, geopend in 2012, biedt verschillende sport- en spelmogelijkheden zoals basketbal en pannavoetbal. Langs de Pastoor Smitsstraat bij De Misse ligt de accommodatie van  beugelvereniging De Lustige Spelers.

Recreatie, ontspanning en toerisme
Naast het gemeenschapshuis en één horecabedrijf café de Beuk, incl eetgelegenheid, kent Olland een minicamping en diverse Bed & Breakfast mogelijkheden.
De inwoners en bezoekers kunnen gebruik maken van verschillende wandelroutes zoals het Laarzenpad en het Ommetje. Ook op de fiets kun je volop genieten van de mooie omgeving van Olland zoals via het fietspad door het Dommeldal van Olland naar Liempde.

Kijk ook eens op de website van de gemeente Meierijstad: https://www.bezoekmeierijstad.nl/

Verenigingen
Zoals gezegd telt Olland een groot aantal verenigingen.
Kijk op de pagina “adressen verenigingen” voor alle informatie

Ondernemend Olland
Helaas heeft  Olland geen enkele winkel meer. Wel is er op dinsdagmorgen een MiniMarkt met een bakker en een kaasboer.
Olland kent veel ondernemende inwoners, vaak ZZP-ers. Zo telt dit kerkdorp zo’n 125 bedrijfs-vestigingen.

Openbaar Vervoer
Vanuit Olland kun je met buurtbus 204 naar Boxtel (NS-Station), Schijndel, Sint-Oedenrode naar Best  ( NS-Station).