Toekomstdocument Olland

In het voorjaar van 2016 is de Dorpsraad gestart met het opstellen van een toekomstdocument. Daarin staan de wensen en aandachtspunten die nodig zijn om de leefbaarheid van ons dorp en het welzijn van haar inwoners te waarborgen.

Na het Ollands Overleg op 4 maart 2016, het overleg tussen de Dorpsraad en de Ollandse verenigingen, zijn diverse werkgroepen gestart met het opstellen van een onderdeel van het Toekomstdocument. De werkgroep bestaan uit dorpsraadsleden en vertegenwoordigers van diverse verenigingen. Daarnaast zijn ook Ollanders op persoonlijke titel benaderd om mee te denken.

Thema’s
Elke werkgroep schetst per thema een beeld van de huidige situatie en geeft aan wat nodig is voor instandhouding, wat de wensen en aandachtspunten zijn.

De volgende thema’s komen aan bod in het Toekomstdocument:
– Olland toen en nu
– wonen en woonomgeving
– openbare ruimte, natuur en recreatie
– cultuur, sport en ontspanning
– zorg, welzijn en onderwijs
– missie, doelen en organisatie van de Dorpsraad

Het toekomstdocument is nu klaar, zal in het voorjaar 2017 gepresenteerd worden aan de inwoners van Olland. We hopen ook het document met het nieuwe college van B & W van Meierijstad te delen en dat het een aanzet is van vele mooie ontwikkelingen in ons skôn Olland.

Klik hier om het toekomstdocument te openen.