Links en downloads

Informatie over alle recreatiemogelijkheden in Meierijstad Klik hier

Informatie over zon- en windenergie en de betekenis daarvan voor Olland Klik hier

Uitzending Omroep Meierij van “Keure dur Meierijstad-Olland

Reacties en antwoorden op concept plannen herinrichting klik hier
Presentatie jaarvergadering 2019, incl. conceptplannen  herinrichting P. Smitsstraat klik hier

Uitzending Omroep Meierij: Alle 13 één klik hier

Resultaten en uitkomsten leefbaarheidsenquête Olland 2018 klik hier

Informatiebrief omwonenden klik hier
Presentatie over zendmast tbv mobiele bereikbaarheid
klik hier / in PDF formaat klik hier
Reactie KPN op voorgestelde alternatieve locaties klik hier
Onderzoek mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland klik hier
Brief omwonenden n.a.v definitieve keuze locatie klik hier
Begeleidende brief dorpsraad bij vergunningsaanvraag door KPN klik hier

Aanvraagformulier nieuwe leefbaarheidsinitiatieven: klik hier

Spelregels leefbaarheidsinitiatieven: Klik hier

Basisschool De Sprongh http://www.bsdesprongh.nl

De Verbinding Kinderopvang http://www.deverbinding-sintoedenrode.nl/

Gemeente Meierijstad http://www.meierijstad.nl/

Het Groene Woud http://www.hetgroenewoud.com/

Mooi Rooi http://www.mooirooi.nl/

Natuurlijk Sint-Oedenrode http://facebook.com/natuurlijksintoedenrode

Roois Cultureel Erfgoed http://www.rooiscultureelerfgoed.nl

Stichting Dorpsraad Nijnsel http://www.dorpsraadnijnsel.nl/

Stichting Dorpsraad Boskant http://www.dorpsraadboskant.nl/

Omroep Meierij https://www.omroepmeierij.nl/

VVV Sint-Oedenrode http://www.vvvsintoedenrode.nl/

Welzijn de Meierij http://www.welzijndemeierij.nl/

Woningcoöperatie Woonmeij: http://www.woonmeij.nl