Adressen verenigingen

Buurtverenigingen    
Buurtvereniging ‘t Keerpunt   Buurtvereniging Neij Buurt
Bart van Esch   J. Teulings
Schootsedijk 49, 5491 VC   Den Hof 19 , 5491 ZJ
0413-474997 / 06-10130733   0413-490801
keerpuntolland@gmail.com    jos@teul.eu 
     
Buurtvereniging De Pleintrekkers   Buurtvereniging D’n Achterhoek
Mw. W. Meijs    Mw. M. Markus – Termeer
Pastoor Smitsstraat 21, 5491 XL   Stok 11, 5491 XV
0413-477469   0413-476323
pleintrekkers@outlook.com   martjemarkus@live.nl
     
Carnaval    
Carnavalsdisco Olland    Carnavalsoptocht
Mw. R. van Weert   Mw. R. de Jong
Pastoor Smitsstraat 53, 5491 XM   Het Binneveld 11, 5491 ZC
0413-476219   0413-477780
rozevanweert@hotmail.com   j.dejong87@upcmail.nl 
     
Carnavalsvereniging De Dorpspinters   Carnavalsvereniging De Loopgravers
Café-cafetaria-zaal De Dorpsherberg   Maarten van Hoof
Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP   Schootsedijk 35, 5491 VC
0413-473428   06-27026073
info@dorpsherbergolland.nl   vanhoof_zachtfruit@hotmail.com
     
Bonte Avonden    
M. Leenderts    
Pastoor Smitsstraat 58, 5491 XP    
0413-477512    
m.leenderts@upcmail.nl     
     
Horeca & Toerisme    
Bed&Breakfast De Bimd Hoeve   Bed&Breakfast Leef&Vind
Ollandseweg 165, 5491 XB   Nieuwstraat 18, 5491 VD
0413-490115   0413-795129
info@bimdhoeve.nl    info@leefenvind.nl 
www.bimdhoeve.nl    www.leefenvind.nl 
     
Bed&Breakfast Gasthuis Olland   Bed&Breakfast Het Steenuiltje
Jenneakkers 2, 5491 VA   Nieuwstraat 30a, 5491 VD
0413-474929   06-53936071
info@gasthuisolland.nl    info@hetsteenuiltje.nl
www.gasthuisolland.nl www.hetsteenuiltje.nl
Café-cafetaria-zaal De Dorpsherberg   Café D’n Toel
Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN
0413-473428   0413-473313
info@dorpsherbergolland.nl   info@cafedentoel.nl
www.dorpsherbergolland.nl    www.cafedentoel.nl 
     
Minicamping De Geelders    
Boxtelseweg 2,a 5491 XT    
0413-472338    
degeelders@planet.nl    
www.campingdegeelders.nl    
     
Instellingen & Stichtingen    
Stichting Old Fair   MFA De Loop’r
Opknappen, beheer en instandhouden van   Stichting Gemeenschapshuis Olland
oude kermisattracties.   Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP
Bart v Esch, Kees Rutten en Marc verhoeven 0413-490359 /  06-51799128
Schootsedijk 49, 5491 VC   Beheer: Janny Brinkman
0413-474997 / 06-10130733   info@deloopr.nl 
    www.deloopr.nl 
Comité Levende Kerststal   Secretariaat MFA De Loop’r: 
Mw. W. Meijs   H. Heerkens
Pastoor Smitsstraat 21, 5491 XL   Roest 7a, 5491 XX
0413-477469   0413-472024
wmeijs@hetnet.nl    h.heerkens8@upcmail.nl
     
Stichting Dorpsraad Olland    Stichting Ollend Dreijt Dur
H. Heerkens   Mw. I. de Bie – van Rooij
Roest 7a, 5491 XX   Nieuwstraat 46, 5491 VD
0413-472024   0413-470615 
dorpsraad@skonolland.nl   info@ollenddreijtdur.nl
www.skonolland.nl    www.ollenddreijtdur.nl 
     
Torengroep H.Martinus Olland   ZLTO – afdeling Dommelland
H. Heerkens   Secretariaat: Mw J. van Hoof
Roest 7a, 5491 XX   Slophoosweg 9, 5491 XR,
0413-472024   0413-475407
h.heerkens8@upcmail.nl    dommelland@hetnet.nl
     
H. Martinuskerk + begraafplaats Olland     
Onderdeel H. Odaparochie    
Pastoor Smitsstraat 44    
0413-472515    
     
Muziekverenigingen    
Gemengd Koor Polyhymnia   Gitaarvereniging Ancora
L. van Kuik   W. Verhoogt
Kruisakker 34, 5491 AT   De Gildekamp 4.250, 6545 LR Nijmegen
0413-287966   06 – 17752730
ton.enden@kpnmail.nl    informatie@gitaarverenigingancora.nl 
secretarispolyhymnia@gmail.com    BETSIE@geertsbv.nl 
www.koorpolyhymnia.nl    www.gitaarverenigingancora.nl
     
Kerkkoor Martinusparochie   Ollandse Dorpskapel
Mw. L. van Berkel   Mw. I. Derks – Markus
Meierij D201, 5492 DL   Den Ekker 36, 5491 ZK
0413-473648   06-53522672 / 0413-842194
    secretariaat@ollandsedorpskapel.nl
    www.ollandsedorpskapel.nl 
     
Onderwijs & Kinderopvang    
Ouderraad basisschool De Sprongh   Basisschool De Sprongh
Susan de Bie – den Ouden   in MFA De Loop’r
Den Dries 13, 5491 ZH   directeur: Sanne van Kaathoven
0413-490590 / s.bie@jrl.nl   Pastoor Smitsstraat 40b 40, 5491 XP
or@bsdesprongh.nl   0413-473659
    svankaathoven@bsdesprongh.nl
Kinderopvang De Verbinding   info@bsdesprongh.nl  
in MFA De Loop’r   www.bsdesprongh.nl 
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP    
     
Sportaccommodaties    
Beugelbaan de Lustige Spelers   Sportpark Ekkerzicht
De Misse 7, 5491 XM   voetbal, korfbal, sportkooi voor de jeugd
0413-477346   Den Ekker 1a, 5491 ZK
    0413-474093
Sportzaal MFA De Loop’r    
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP    
0413-490359    
     
Verenigingen    
Badmintonclub   Badmintonclub
A. van Driel   P. van Hastenberg
Schootsedijk 42, 5491 VC   Componistenlaan 2, 5491 LE
0413-476012   06-51288862
albertvandriel@hotmail.com    patrickenhanneke@kpnmail.nl
     
Beugelclub De Lustige Spelers   Biljartvereniging De Kromme Keu
W. Peters,   Albert van Driel
Pastoor Smitsstraat 8d, 5491 XN,    Schootsedijk 42, 5491 VD
0413-478386   0413-476012
     
Biljartclub Ons Genoegen   Biljartclub ’t Krijtje
p/a café De Dorpsherberg   p/a café De Dorpsherberg
J. Timmermans   J. de Jong
Boxtelseweg 6a, 5491 XT   Het Binneveld 11, 5491 ZC
0413-476081   0413-477780
     
Biljartclub De Fetsers   Biljartclubs Gin Keus 
p/a café D’n Toel    p/a café D’n Toel
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,
0413-473313   0413-473313
     
Dartteams Den Toel   Jeu de Boulesvereniging i.o
p/a café D’n Toel   R. Bekkers
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,   Pastoor Smitsstraat 49a, 5491 XM
0413-473313   0413-473301
    rienbekkers@online4.nk 
     
Dutch Dive Academy – DDA   Hengelsportvereniging Het Hoefijzer
Mw. E. van Kempen   M. Kastelijn
Schootsedijk 44, 5491 VL    Schoolstraat 1, 5491 ZA
06 – 22425634   0413-477443
www.dutchdiveacademy.com   betsie_kastelijn@hotmail.com 
info@dutchdiveacademy.com     
     
Korfbalvereniging Odisco   Motorclub Olland
Mw. N. Claes   Joep Claes
Baars 3, 5491 XS   Baars 3, 5491 XS
0413-477385   0413-477385
odiscoolland@gmail.com    joepclaes@tridodsl.nl 
nannieclaes@hotmail.com    www.mcolland.nl
     
Meer Bewegen voor  Ouderen   Ollandse Jagersvereniging 
J. v.d. Zanden   Fr. van Esch
Dorpsplein 1   Schoolstraat 3, 5491 ZA
5491 XN Sint-Oedenrode   0413-474367
0413-474854    
     
Total Loss Fitnessgroep   Zaalvoetbalteam Dorpsherberg / Van Driel
Bea van Rooij   p/a Café De Dorpsherberg
Ollandseweg 167, 5491 XB    Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP
0413-473346 / 471005   0413-473428
beavanrooij@upcmail.nl     
     
Voetbalvereniging Ollandia   Wielertrimclub Gerrie van Gerwen
E. van Aarle   Café D’n Toel
Pastoor Smitsstraat 13, 5491 XL   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN
0413-420252 / 06 – 19269710   Willy Brus
info@ollandia.nl     Verwestraat 15, 5491 BX
www.ollandia.nl   0413-476687 
Sportpark Ekkerzicht   hallo@wtcgvg.nl 
Den Ekker 1a, 5491 ZK   www.wtcgerryvangerwen.nl
     
Volleybalclub De Holmhoppers   Damesvolleybalclub
Mw. H. Thomassen   Mw. A. van Lierop
Den Hof 9, 5491 ZJ    Pastoor Smitsstraat 74, 5491 XP
0413-475566   0413-476009
w.thomassen@chello.nl    famvanlierop@hotmail.com
     
Volleybalclub     
M. Engbers, Roest 4a, 5491 XX    
0413-471101    
m.engbers@chello.nl     
     
Welzijn & Zorg    
Welzijn De Meierij   D’n Aandacht
Mw. J. Forsten   Voor persoonlijke aandacht om je 
j.forsten@welzijndemeierij.nl   sportieve en mentale doelen te bereiken
    Daniëlle Janssen p/a MFA De Loop’r
Topfysiotherapie Olland    06-25092950
MFA De Loop’r   info@daandacht.nl
tel. 06-41166482    
olland@topfysiotherapie.nl   Ollands Vrouwen Contact (voorheen KVO)
    Mw. T. Brinkman
KBO –  – afdeling Olland   Den Ekker 16, 5491 ZK
Voorzitter: mw. M. van Hout – Hagelaars   0413-475659
Pastoor Smitsstraat 31a, 5491 XL   corry.vdheijden@upcmail.nl
06 – 54970750 / 0413-287712    
riet.van.hout@gmail.com    Cursus vrij tekenen & schilderen
Secretaris: Rian de Jong   Rianne Brugman – van Breugel
Het Binneveld 11, 5491 ZC   Nieuwstraat 26, 5491 VD
0413-477780    0413-476983
j.dejong87@upcmail.nl    www.riannebrugmans.nl