Adressen verenigingen

Buurtverenigingen    
Buurtvereniging ’t Keerpunt   Buurtvereniging Neij Buurt
Ilse Creemers   Dianne van de Zanden
Nieuwstraat ,    Den Hof 6 , 5491 ZJ
  0413-478878
buurtverenigingtkeerpunt@gmail.com    w.zanden4@chello.nl
     
Buurtvereniging De Pleintrekkers   Buurtvereniging D’n Achterhoek
Mw. J. Brinkman   Hans Geerts
Pastoor Smitsstraat 64, 5491 XP   Stok 7
0413-471288   06-15517674
pleintrekkers@outlook.com   hansgeerts7@gmail.com
     
Carnaval    
Carnavalsdisco Olland    Carnavalsoptocht
Mw. R. van Weert   Mw. R. de Jong
Pastoor Smitsstraat 53, 5491 XM   Het Binneveld 11, 5491 ZC
0413-476219   0413-477780
rozevanweert@hotmail.com   j.dejong87@upcmail.nl 
     
Carnavalsvereniging De Dorpspinters   Carnavalsvereniging De Loopgravers
Café-cafetaria-zaal De Dorpsherberg   Maarten van Hoof
Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP   Schootsedijk 35, 5491 VC
0413-473428   06-27026073
info@dorpsherbergolland.nl   vanhoof_zachtfruit@hotmail.com
     
Bonte Avonden    
M. Leenderts    
Pastoor Smitsstraat 58, 5491 XP    
0413-477512    
m.leenderts@upcmail.nl     
     
Horeca & Toerisme    
Bed&Breakfast De Bimd Hoeve   Bed&Breakfast Leef&Vind
Ollandseweg 165, 5491 XB   Nieuwstraat 18, 5491 VD
0413-490115   0413-795129
info@bimdhoeve.nl    info@leefenvind.nl 
www.bimdhoeve.nl    www.leefenvind.nl 
     
Bed&Breakfast Gasthuis Olland   Bed&Breakfast Het Steenuiltje
Jenneakkers 2, 5491 VA   Nieuwstraat 30a, 5491 VD
0413-474929   06-53936071
info@gasthuisolland.nl    info@hetsteenuiltje.nl
www.gasthuisolland.nl www.hetsteenuiltje.nl
B & B de Weije wereld   Café D’n Toel
Ollandseweg 167, 5491 XB   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN
06 10426544   0413-473313
info@deweijewereld.nl   info@cafedentoel.nl
www.deweijewerld.nl   www.cafedentoel.nl 
     
Minicamping De Geelders  
Boxtelseweg 2,a 5491 XT  
0413-472338  
degeelders@planet.nl  
www.campingdegeelders.nl  
     
Instellingen & Stichtingen    
Stichting Ollend Dreijt Dur   MFA De Loop’r
Meike Leenderts   Stichting Gemeenschapshuis Olland
Dorpsplein 9, 5491 XN   Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP
06-53873743 06-53597652
info@oddfest.nl   info@deloopr.nl
www.oddfest.nl    www.deloopr.nl
   
Comité Levende Kerststal  
Mw. W. Meijs  
Pastoor Smitsstraat 21, 5491 XL  
0413-477469  
wmeijs@hetnet.nl   
     
Stichting Dorpsraad Olland    Torengroep H.Martinus Olland
H. Heerkens   M. van Hoof
Roest 7a, 5491 XX   Roest 2a, 5491 XX
0413-472024   0413-473608
dorpsraad@skonolland.nl   roest2a@hetnet.nl
www.skonolland.nl   
     
Sint Nicolaas comité   H. Martinuskerk + begraafplaats Olland
Mevrouw Wemmenhoven Onderdeel H. Odaparochie
Pastoor Smitsstraat 38, 5491 XP   Pastoor Smitsstraat 44
maittajonkers@outlook.com   0413-472515
     
Muziekverenigingen    
Gemengd Koor Polyhymnia   Gitaarvereniging Ancora
L. van Kuik   W. Verhoogt
Kruisakker 34, 5491 AT   De Gildekamp 4.250, 6545 LR Nijmegen
0413-287966   06 – 17752730
ton.enden@kpnmail.nl    informatie@gitaarverenigingancora.nl 
secretarispolyhymnia@gmail.com    BETSIE@geertsbv.nl 
www.koorpolyhymnia.nl    www.gitaarverenigingancora.nl
     
Kerkkoor Martinusparochie   Ollandse Dorpskapel
Mw. L. van Berkel   Mw. I. Derks – Markus
Meierij D201, 5492 DL   Jenneakkers 5, 5491 VA
0413-473648   06-53522672 / 0413-842194
    secretariaat@ollandsedorpskapel.nl
    www.ollandsedorpskapel.nl 
     
Onderwijs & Kinderopvang    
Ouderraad basisschool De Sprongh   Basisschool De Sprongh
Susan de Bie – den Ouden   in MFA De Loop’r
Den Dries 13, 5491 ZH   directeur: Antwan van Summeren
0413-490590 / s.bie@jrl.nl   Pastoor Smitsstraat 40b 40, 5491 XP
or@bsdesprongh.nl   0413-473659
    info@bsdesprongh.nl
Kinderopvang De Verbinding   www.bsdesprongh.nl
in MFA De Loop’r  
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP    
     
Sportaccommodaties    
Beugelbaan de Lustige Spelers   Sportpark Ekkerzicht
De Misse 7, 5491 XM   voetbal, korfbal, sportkooi voor de jeugd
0413-477346   Den Ekker 1a, 5491 ZK
    0413-474093
Sportzaal MFA De Loop’r    
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP    
0413-490359    
     
Verenigingen    
Badmintonclub   Badmintonclub
A. van Driel   P. van Hastenberg
Schootsedijk 42, 5491 VC   Componistenlaan 2, 5491 LE
0413-476012   06-51288862
albertvandriel@hotmail.com    patrickenhanneke@kpnmail.nl
     
Beugelclub De Lustige Spelers   Biljartvereniging De Kromme Keu
W. Peters,   Albert van Driel
Pastoor Smitsstraat 8d, 5491 XN,    Schootsedijk 42, 5491 VD
0413-478386   0413-476012
     
Biljartclub Ons Genoegen   Biljartclub ’t Krijtje
p/a café De Dorpsherberg   p/a café De Dorpsherberg
J. Timmermans   J. de Jong
Boxtelseweg 6a, 5491 XT   Het Binneveld 11, 5491 ZC
0413-476081   0413-477780
     
Biljartclub De Fetsers   Biljartclubs Gin Keus 
p/a café D’n Toel    p/a café D’n Toel
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,
0413-473313   0413-473313
     
Dartteams Den Toel   Jeu de Boulesvereniging i.o
p/a café D’n Toel   R. Bekkers
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,   Pastoor Smitsstraat 49a, 5491 XM
0413-473313   0413-473301
    rienbekkers@online4.nk 
     
Dutch Dive Academy – DDA   Hengelsportvereniging Het Hoefijzer
Mw. E. van Kempen   M. Kastelijn
Schootsedijk 44, 5491 VL    Schoolstraat 1, 5491 ZA
06 – 22425634   0413-477443
www.dutchdiveacademy.com   betsie_kastelijn@hotmail.com 
info@dutchdiveacademy.com     
     
Korfbalvereniging Odisco   Motorclub Olland
Mw. M. Heereveld   Joep Claes
Baars 3, 5491 XS   Baars 3, 5491 XS
0413-477385   0413-477385
odiscoolland@gmail.com    joepclaes@tridodsl.nl 
www.odisco.nl   www.mcolland.nl
     
Meer Bewegen voor  Ouderen   Ollandse Jagersvereniging 
J. v.d. Zanden   Fr. van Esch
Dorpsplein 1   Schoolstraat 3, 5491 ZA
5491 XN Sint-Oedenrode   0413-474367
0413-474854    
     
Total Loss Fitnessgroep   Zaalvoetbalteam Dorpsherberg / Van Driel
Bea van Rooij   p/a Café De Dorpsherberg
Ollandseweg 167, 5491 XB    Pastoor Smitsstraat 48, 5491 XP
0413-473346 / 471005   0413-473428
beavanrooij@upcmail.nl     
     
Voetbalvereniging Ollandia   Wielertrimclub Gerrie van Gerwen
E. van Aarle   Café D’n Toel
Pastoor Smitsstraat 13, 5491 XL   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN
0413-420252 / 06 – 19269710   Willy Brus
info@ollandia.nl     Verwestraat 15, 5491 BX
www.ollandia.nl   0413-476687 
Sportpark Ekkerzicht   hallo@wtcgvg.nl 
Den Ekker 1a, 5491 ZK   www.wtcgerryvangerwen.nl
     
Volleybalclub De Holmhoppers   Damesvolleybalclub
Mw. H. Thomassen   Mw. A. van Lierop
Den Hof 9, 5491 ZJ    Pastoor Smitsstraat 74, 5491 XP
0413-475566   0413-476009
w.thomassen@chello.nl    famvanlierop@hotmail.com
     
Volleybalclub     
M. Engbers, Roest 4a, 5491 XX    
0413-471101    
m.engbers@chello.nl     
     
Welzijn & Zorg    
Welzijn De Meierij   Ollands Vrouwen Contact (voorheen KVO)
Mw. Diana van Erp   Mw. T. Brinkman
073-5441400   0413-475659
    corry.vdheijden@upcmail.nl
 
KBO –  – afdeling Olland   Cursus vrij tekenen & schilderen
Voorzitter: vacature   Rianne Brugman – van Breugel
Secretaris: Rian de Jong   Nieuwstraat 26, 5491 VD
Het Binneveld 11, 5491 ZC   0413-476983
0413-477780    www.riannebrugmans.nl 
j.dejong87@upcmail.nl