Adressen verenigingen

Buurtverenigingen    
Buurtvereniging ’t Keerpunt   Buurtvereniging Neij Buurt
Ilse Fuhren   Corry van der Heijden
Nieuwstraat ,    Schoolstraat 13
06-41531588   0413-473497
buurtverenigingtkeerpunt@gmail.com    corry.vdheijden13@gmail.com
     
Buurtvereniging De Pleintrekkers   Buurtvereniging D’n Achterhoek
Patricia van Heesch   Hans Geerts
Den Ekker 10   Stok 7
??   06-15517674
pleintrekkers@outlook.com   hansgeerts7@gmail.com
     
Carnaval    
Carnavalsvereniging De Loopgravers   Carnavalsoptocht
Maarten van Hoof   Mw. R. de Jong
Schootsedijk 35, 5491 VC   Het Binneveld 11, 5491 ZC
06-27026073   0413-477780
maarten@vanhoofolland.nl   j.dejong87@upcmail.nl 
   
Bonte Avonden    
M. Leenderts    
Pastoor Smitsstraat 58, 5491 XP    
0413-477512    
m.leenderts@upcmail.nl     
     
Horeca & Toerisme    
Bed&Breakfast De Bimd Hoeve   Bed&Breakfast Leef&Vind
Ollandseweg 165, 5491 XB   Nieuwstraat 18, 5491 VD
0413-490115   0413-795129
info@bimdhoeve.nl    info@leefenvind.nl 
www.bimdhoeve.nl    www.leefenvind.nl 
     
Bed&Breakfast Gasthuis Olland   Bed&Breakfast Het Steenuiltje
Jenneakkers 2, 5491 VA   Nieuwstraat 30a, 5491 VD
0413-474929   06-53936071
info@gasthuisolland.nl    info@hetsteenuiltje.nl
www.gasthuisolland.nl www.hetsteenuiltje.nl
B & B de Weije wereld   Café De Beuk
Ollandseweg 167, 5491 XB   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN
06 10426544   0413-473313 / 06-24088675 
info@deweijewereld.nl   info@cafedebeuk.nl
www.deweijewerld.nl   www.debeukolland.nl 
     
Minicamping De Geelders  
Boxtelseweg 2,a 5491 XT  
0413-472338  
degeelders@planet.nl  
www.campingdegeelders.nl  
     
Instellingen & Stichtingen    
Comité Levende Kerststal   MFA De Loop’r
Mw. W. Meijs   Stichting Gemeenschapshuis Olland
Pastoor Smitsstraat 21, 5491 XL   Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP
0413-477469 06-53597652
info@meijsmeubelen.nl   info@deloopr.nl
  www.deloopr.nl
   
Stichting Dorpsraad Olland    Sint Nicolaas comité
H. Heerkens   Mevrouw Wemmenhoven
Roest 7a, 5491 XX   Pastoor Smitsstraat 38, 5491 XP
0413-472024   maittajonkers@outlook.com
dorpsraad@skonolland.nl  
www.skonolland.nl   
     
Muziekverenigingen    
Ollandse Dorpskapel   Gitaarvereniging Ancora
Mw. I. Derks – Markus   W. Verhoogt
Jenneakkers 5, 5491 VA   De Gildekamp 4.250, 6545 LR Nijmegen
06-53522672 / 0413-842194   06 – 17752730
secretariaat@ollandsedorpskapel.nl   ancorabestuur@gmail.com 
www.ollandsedorpskapel.nl    www.gitaarverenigingancora.nl 
     
Onderwijs & Kinderopvang    
Ouderraad basisschool De Sprongh   Basisschool De Sprongh
Femke van Hout   in MFA De Loop’r
Den Ekker 2   directeur: Antwan van Summeren
or.desprongh@gmail.com   Pastoor Smitsstraat 40b 40, 5491 XP
  0413-473659
Kinderopvang De Verbinding sprongh@verdi.nl
in MFA De Loop’r   www.sprong.verdi.nl
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP  
www.deverbinding-sintoedenrode.nl    
     
Sportaccommodaties    
Beugelbaan de Lustige Spelers   Sportpark Ekkerzicht
De Misse 7, 5491 XM   voetbal, korfbal, sportkooi voor de jeugd
0413-477346   Den Ekker 1a, 5491 ZK
    0413-474093
Sportzaal MFA De Loop’r  
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP    
06-53597652    
     
Verenigingen    
Badmintonclub   Badmintonclub
A. van Driel   P. van Hastenberg
Schootsedijk 42, 5491 VC   Componistenlaan 2, 5491 LE
0413-476012   06-51288862
albertvandriel@hotmail.com    patrickenhanneke@kpnmail.nl
     
Beugelclub De Lustige Spelers   Biljartvereniging De Kromme Keu
W. Peters,   Albert van Driel
Pastoor Smitsstraat 8d, 5491 XN,    Schootsedijk 42, 5491 VD
0413-478386   0413-476012
     
Biljartclub Ons Genoegen   Biljartclub ’t Krijtje
p/a de Loop’r   p/a café de Loop’r
J. Timmermans   J. de Jong
Boxtelseweg 6a, 5491 XT   Het Binneveld 11, 5491 ZC
0413-476081   0413-477780
     
Biljartclub De Fetsers   Biljartclubs Gin Keus 
p/a café de Beuk   p/a café de Beuk
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,   Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,
0413-473313   0413-473313
     
Dartteams De Beuk   Jeu de Boulesvereniging i.o
p/a café De Beuk   R. Bekkers
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN,   Pastoor Smitsstraat 49a, 5491 XM
0413-473313   0413-473301
    rienbekkers@online4.nk 
     
Dutch Dive Academy – DDA   Hengelsportvereniging Het Hoefijzer
Mw. E. van Kempen   M. Kastelijn
Schootsedijk 44, 5491 VL    Schoolstraat 1, 5491 ZA
06 – 22425634   0413-477443
www.dutchdiveacademy.com   betsie_kastelijn@hotmail.com 
info@dutchdiveacademy.com     
     
Wielertrimclub Gerrie van Gerwen   Motorclub Olland
Café De Beuk   Joep Claes
Pastoor Smitsstraat 4, 5491 XN   Baars 3, 5491 XS
communicatieteam@wtcgvg.nl   0413-477385
www.wtcgvg.nl   joepclaes@tridodsl.nl 
  www.mcolland.nl
   
Bea van Rooij   Ollandse Jagersvereniging 
Ollandseweg 167, 5491 XB    Fr. van Esch
0413-473346 / 471005   Schoolstraat 3, 5491 ZA
beavanrooij@upcmail.nl    0413-474367
   
Voet- en korfbalvereniging SV Olland   Meer Bewegen voor  Ouderen
E. van Aarle   0413-473504
Pastoor Smitsstraat 13, 5491 XL   info@welzijndemeierij.nl
0413-420252 / 06 – 19269710  
info@svolland.nl     Ollands Vrouwen Contact (voorheen KVO)
www.svolland.nl   Mw. T. Brinkman
Sportpark Ekkerzicht   0413-475659
Den Ekker 1a, 5491 ZK   corry.vdheijden13@gmail.com
   
Welzijn & Zorg   Cursus vrij tekenen & schilderen
Welzijn De Meierij   Rianne Brugman – van Breugel
Mw. Manon van Hal   Nieuwstraat 26, 5491 VD
073-5441400   0413-476983
  www.riannebrugmans.nl 
KBO –  – afdeling Olland  
Voorzitter: vacature  
Secretaris: Rian de Jong  
Het Binneveld 11, 5491 ZC  
0413-477780   
j.dejong87@upcmail.nl