Uitnodiging informatieve inloopbijeenkomst Ollandseweg

      Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging informatieve inloopbijeenkomst Ollandseweg

Beste mensen,

Het heeft meer dan een jaar gekost, immers de eerste informatie bijeenkomst over de
reconstructie van de Ollandseweg is gehouden op 19 oktober 2023, maar nu zijn we
aangekomen aan het proces van de uitvoering van de reconstructie. Wij beseffen dat het de
laatste tijd stil is geweest vanuit de gemeente naar u toe, maar dat gaat nu veranderen.
Er is naast de vele uitgevoerde noodzakelijke onderzoeken een aanbesteding van de
werkzaamheden gepubliceerd. Daarbij is de firma Ballast Nedam uit Leerdam als beste inschrijver
uit de bus gekomen. Het is nu tijd dat de aannemer de voorbereidingen op kan gaan starten om
begin 2024 te beginnen met de uitvoering.
Wij nodigen u met enthousiasme uit voor een informatieve inloopbijeenkomst op maandag 20
november 2023. De bijeenkomst vindt plaats in De Loop’r aan de Pastoor Smitsstraat 40
te Olland. Aanvangstijd 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur.
Na een kort welkomstwoord zullen wij u voorstellen aan het team van de aannemer Ballast
Nedam en het interne team vanuit de gemeente Meierijstad. Deze mensen zullen het komende
jaar belangrijk zijn voor u vanwege de omvangrijke operatie van de reconstructie van de weg en
de fietspaden. Vervolgens is er voldoende ruimte om in kleinere groepen onder aanvoering van
één of meerdere teamleden de werkplanning te vernemen en daar vragen over te stellen.
Het is zoals aangegeven een omvangrijke ingreep en deze zal altijd overlast met zich mee
brengen. Het goede nieuws is dat de planning voor de uitvoering er nu vanuit gaat dat in week 43
van 2024 het werk afgerond zal zijn.

Vragen?
We ontmoeten u graag op 20 november 2023. Indien er nu al dringende vragen zijn over deze
uitnodiging dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Meierijstad, Gerrit
Hasperhoven.
Dat kan per mail – ghasperhoven@meierijstad.nl of mobiel 06-22340354.
Wij doen ons best om zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze brief, maar hier geldt “hoort
zegt het voort “, zodat we ons bereik door uw inbrengen nog groter kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgmeester en wethouders

Namens het college
Gerrit Hasperhoven
Projectleider gemeente Meierijstad