Dorpschouw Olland op zaterdag 22 april

      Reacties uitgeschakeld voor Dorpschouw Olland op zaterdag 22 april

Op zaterdag 22 april 2023 houdt de Ollandse Dorpsraad een dorpschouw van Olland. We doen dit samen met de inwoners en in samenwerking met de gemeente Meierijstad en andere belanghebbende instanties en personen. De dorpschouw is een van de actiepunten uit ons Toekomstdocument Skon Olland.

Het doel van de dorpschouw is om problemen, pijnpunten, verbeterpunten, wensen en ideeën te inventariseren. Daarbij gaat het niet alleen om zaken die spelen in de openbare ruimte zoals wegenonderhoud of straatverlichting maar ook om bijvoorbeeld uw (verkeers)veiligheid of speelvoorzieningen. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar.

Uw inbreng

Maar daarvoor hebben we wel de hulp / inbreng van u als inwoner nodig.

We willen graag in kaart brengen wat er leeft en speelt in Olland. Daarnaast stelt de Dorpsraad ook zelf op basis van haar toekomstdocument en speerpuntendocument een lijstje op met onderwerpen.

Aan de buurtverenigingen hebben we gevraagd om in ieder geval met een afvaardiging deel te nemen aan deze wijkschouw.

Deze wijkschouw is in bedoeld voor geheel Olland, dus zowel de bebouwde kom als het buitengebied.

Hoe doen we het?

Op de dag van de wijkschouw, zaterdag 22 april, gaat de Dorpsraad dan samen met de contactwethouder Jan van Burgstede, buurtadviseur Henk de Laat op pad in Olland. Ook aanwezig zijn die dag Edwin Voets van Welzijn de Meierij, de Seniorenraad, de wijkagent en ambtenaren van verkeer, openbare ruimte en groen. Ook bestuursleden van de buurtverenigingen zijn er bij. Als je die dag er ook bij wilt zijn of een van de aanwezigen wilt spreken ben je van harte welkom maar laat dat dan even weten aub.

We starten om 10.00 uur bij de Loop’r aan de Pastoor Smitsstraat 40. Vanaf 09:45 uur staat de koffie / thee daar voor u klaar.

Al wandelend en fietsend gaan we dan naar de diverse plekken waar iets speelt. Als u een onderwerp heeft ingediend kunt u, als u dat wilt, dat op de bewuste plek toelichten.

Samen met de vertegenwoordigers van de gemeente bespreken we meteen de ingediende onderwerpen en kijken naar de mogelijkheden qua haalbaarheid.

De onderwerpen verwerkt de gemeente in een actielijst. Daarna volgt de terugkoppeling naar de Dorpsraad en de inwoners.

Aanmelden

Dus als u een onderwerp, aandachtspunt, idee of wens heeft voor deze wijkschouw, geef dit dan voor 14 april door. Ook als u erbij aanwezig wilt zijn.

Dit kan door rechtstreeks naar de Ollandse Dorpsraad te mailen via  dorpsraad@skonolland.nl  of telefonisch via (0413) 47 20 24.

Het kan ook door het sturen van een mailtje naar uw buurtvereniging:

Alvast bedankt voor uw inbreng en medewerking.

Dorpsraad Olland