Brandbrief van dorpsraad en de Loop’r

      Reacties uitgeschakeld voor Brandbrief van dorpsraad en de Loop’r

Een gezamenlijke communicatie van dorpsraad Olland en gemeenschapshuis De Loop’r.

Het was/is/blijft fijn wonen in Olland!

Vraag maar rond en je zult horen dat Ollanders over het algemeen tevreden zijn over hun leefomgeving. Wat we tekort komen aan winkelvoorzieningen wordt goedgemaakt door de fraaie omgeving én het verenigingsleven, goed onderling contact, nabuurschap en de rijkheid aan initiatieven. Wat is het dan ongelooflijk jammer dat we juist deze laatstgenoemde belangrijke voordelen van het wonen in Olland langzaamaan zien verdwijnen.

Dat er de afgelopen jaren weinig woningbouw heeft plaatsgevonden heeft gevolgen voor de school en zeker ook voor de diverse verenigingen. Het feit dat sommige kinderen buiten Olland naar school gaan en ook elders sporten versterkt dit probleem.

Ook in Olland merken we de gevolgen van de algemene trend van individualisering. De school, de verenigingen, initiatiefnemers en belangenbehartigers in Olland vechten stuk voor stuk voor hun voortbestaan, vanwege het ledental, maar vooral ook door een chronisch gebrek aan vrijwilligers.

Met deze brandbrief vragen we jullie aandacht en hebben we het dringend verzoek aan ALLE inwoners van Olland om waar mogelijk bij te dragen aan de leefbaarheid van ons fijne dorp. Dit kan op veel, vaak simpele, manieren. Neem actief deel aan de gemeenschap, bijvoorbeeld door lid te worden van de buurtvereniging.  Kijk ook eens naar onze muziek- en sportclubs. Als je straks je kind wegbrengt naar de sportclub, vraag dan of je wellicht nog ergens mee kunt helpen. Kook je graag? Misschien leuk om eens te koken voor het wekelijkse eetpunt.

Neem deel, doe mee!  Door een gebrek aan belangstelling komen er geen nieuwe edities van recente lokale initiatieven zoals: Klapstoelenklets, Verhalenvertellers, Beholders filmavonden en Olland Bikes & Burgers. Jammer toch?

Een fijne woonomgeving komt niet vanzelf. Als we allemaal onze verantwoording nemen en een steentje bijdragen door lokale initiatieven te ondersteunen en waar mogelijk een actieve bijdrage te leveren geldt ook voor de toekomst: ‘Het is fijn wonen in Olland’

Zie aan ommezijde een belangrijke oproep van De Loop’r. Een uitgelezen kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de levensvatbaarheid van ons Dorpshuis en daarmee de kwaliteit van het wonen in Olland.
—————————————————————————————————————————————–

Een gezamenlijke communicatie van dorpsraad Olland en gemeenschapshuis De Loop’r.

Naast de dorpsraad en de verschillende verenigingen is ons dorpshuis, De Loop’r, een van de belangrijkste pijlers van de dorpse zorgzaamheid en de leefbaarheid in Olland.

Wat gebeurt er zoal in De Loop’r:
Thuisbasis van gitaarvereniging Ancora, de Ollandse Dorpskapel, fotogroep De Vriendschap, badminton-, volleybal- en jeu-de-boules groepen, Pink-Fit boksen voor vrouwen, KBO, gym voor ouderen en Vrouwenplatform Olland. Maar ook winteraccommodatie voor de korfbalsters en keuken- en gastruimte voor het Eetpunt.

Regelmatig zijn er EHBO en BHV cursussen en faciliteren we bijeenkomsten van de dorpsraad, gemeente en andere organisaties.

 De Loop’r is actief betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld Keez- en Bingo avonden, Wannuh Klets, Bonte Avonden en ontplooit verschillende initiatieven op cultureel en sociaal vlak.

Ook bieden we de mogelijkheid tot het verzorgen van (kinder)feesten, buffetten en dergelijke.

Het voortbestaan van De Loop’r is in gevaar!

 

 

 

 

Door een samenloop van omstandigheden telt het bestuur van De Loop’r vanaf 1 januari 2023 nog slechts twee bestuursleden. Het is simpelweg een onmogelijke opgave om hiermee ons gemeenschapshuis draaiende te houden, waardoor we gedwongen zullen zijn de deuren te sluiten.

Wij zijn dringend op zoek naar minimaal drie, en liefst meer, bestuursleden. De posities van voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid zijn nu vacant maar de huidige bestuursleden staan open voor een herverdeling van taken op basis van competentie en interesse.

Eenmaal per maand is er een bestuursvergadering en tussendoor is er af en toe overleg met bijvoorbeeld gemeente, gebruikers of andere partijen, en worden in kleiner comité bepaalde problematieken besproken.

Heb je vragen of belangstelling? Aarzel niet en neem contact op met:

Marja van Kempen – tel 06 22108924 of

Hennie Thomassen – tel 06 51861858

Please follow and like us