Uitnodiging en agenda openbare jaarvergadering

      Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging en agenda openbare jaarvergadering

Uitnodiging

Openbare vergadering

Dorpsraad Olland

Woensdag 11 mei 19:30 uur

Locatie: de Loop’r

Agenda:

  • Welkom
  • Terugblik – jaarverslag
  • Vooruitblik – speerpunten 2022-2027
  • Thema energietransitie
  • Rondvraag
  • Sluiting

Als dorpsraad hebben we de behoefte u te vertellen wat ons de afgelopen jaren heeft beziggehouden maar vooral wat er voor de komende jaren staat te gebeuren. Graag willen we u daarvan op de hoogte stellen en tevens te horen wat u daarvan vindt. Wellicht hebt u aan- of opmerkingen dan wel aanvullingen op onze speerpunten

Voor het thema energietransitie zijn de verantwoordelijk wethouder en projectleider uitgenodigd. Zij zullen vanuit hun verantwoordelijkheid ons meenemen in het beleid en de uitvoering hieromtrent. Een uitgelezen mogelijkheid om antwoorden op uw vragen te krijgen.

Hopelijk tot ziens op 11 mei!

Please follow and like us