Informatieavond windenergie

      Reacties uitgeschakeld voor Informatieavond windenergie

Afwegingskader wind

Er zijn in Meierijstad vier zoekgebieden aangewezen voor windenergie. Deze gebieden zijn mógelijk geschikt voor de opwekking van windenergie, maar dat is nog niet zeker. In de aankomende periode onderzoekt onderzoeksbureau Pondera of het in deze gebieden ook technisch mogelijk is om windenergie op te wekken. Ze kijken daarbij naar wettelijk vastgelegde voorwaarden, zoals de minimale afstand tot bebouwing. Daarnaast gaan we graag met omwonenden en belanghebbenden van de zoekgebieden in gesprek. We zijn dan benieuwd naar de voorwaarden die u stelt aan mogelijke windturbines in onze gemeente. Ook willen we graag weten hoe u betrokken wilt zijn bij dit.

Een van de mogelijke gebieden voor het plaatsen van windmolens met een hoogte tot ongeveer 270 meter is de Schijndelse en Rooise Heide. Dus in onze achtertuin komen neit alleen zonneparken maar dus mogelijk ook windmolens!! Zorg dat u op de hoogte bent wat er speelt en laat uw stem horen. Daarom nodigen wij onze inwoners van harte uit zich aan te melden voor deze informatieavond.

Aanmelden
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur en vinden digitaal plaats via Zoom. Voor het aanmeldformulier en meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/afwegingskader-wind_43745/.

Please follow and like us