Oproep aan senioren: meld u aan voor ons panel

      Reacties uitgeschakeld voor Oproep aan senioren: meld u aan voor ons panel

De Seniorenraad Meierijstad, opgericht 24 januari 2017, heeft tot doel de belangen te behartigen van alle senioren in Meierijstad. Dit zijn maar liefst 30.000 personen (van 55 jaar en ouder), ofwel ruim 36% van de totale bevolking van de gemeente Meierijstad. Uit een door de provincie Noord-Brabant in 2020 opgestelde bevolkings- en woningbehoefte-prognose blijkt dat het percentage senioren tot 2030 zelfs door gaat stijgen naar 39%.

Om een goed beeld te krijgen van wat er onder de senioren leeft, heeft de Seniorenraad de beschikking over een ‘opiniepanel’. Dit panel bestaat uit een databestand van senioren die zich hebben opgegeven als geïnteresseerden in de werkzaamheden van de Seniorenraad en hun e-mailadres hebben doorgegeven.

Op deze manier kunnen wij de senioren bevragen over onderwerpen welke aandacht behoeven. Het gaat hierbij over thema’s op het gebied van Wonen, Veiligheid, Welzijn, Dienstverlening en Zorg.

De Seniorenraad kan, op basis van samenwerkingsovereenkomsten, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan instellingen en instanties waarmee de Seniorenraad een convenant heeft gesloten zoals: de gemeente Meierijstad; de in Meierijstad werkzame woningbouwcorporaties; de zorginstellingen; de Welzijnsinstellingen; BENU-apotheken en diverse andere instellingen.

Helaas beschikken wij over nog te weinig mailadressen om een representatief gedeelte senioren te kunnen bevragen. Vandaar deze oproep aan alle senioren: geef uw e-mailadres door op de website van de Seniorenraad: https://seniorenraadmeierijstad.nl/aanmelden-activiteiten/

Uiteraard worden de privacyregels in acht genomen.

Please follow and like us