Voortgang project Pastoor Smitsstraat

      Reacties uitgeschakeld voor Voortgang project Pastoor Smitsstraat

Zoals bekend en eerder gecommuniceerd is het werk aan de Pastoor Smitsstraat opgeschort i.v.m  wateroverlast. Men zou een aantal weken het werk stilleggen met de bedoeling dit in maart weer op te pakken en af te maken. De omstandigheden zijn intussen behoorlijk veranderd en dat betekent ook dat de planning aangepast moet worden, mede vanuit het jaargetijde en de nog hoge grondwaterstand. Hieronder het bericht van de gemeente over de verdere gang van zaken:

Stand van zaken en voortgang project:

  • ·Op dit moment is het grondwater peil nog te hoog. Ca. 60 cm. beneden maaiveld. Gemeten in de ontluchtingsbuizen van de gerealiseerde vakken. Het is niet verstandig om het werk nu op te starten, omdat het aan te brengen bomengranulaat dan als het ware een ‘koek” wordt, wat we niet willen.
  • De aannemer heeft aangegeven op maandag 13 april weer te kunnen gaan met het werk. Vanaf 15 april kan dan het straatwerk starten

Note: het werk wordt pas weer opgestart als het grondwater voldoende is gezakt

We hebben nu helaas moeten beslissen dat we de bomen dit voorjaar niet meer kunnen planten.

  • Dit omdat het nu nog te nat is en zodoende niet verder kunnen met het werk.
  • Ook lopen de bomen nu al uit, wat ook niet bevorderlijk is om verantwoord te kunnen planten. De natuur loopt iets voor op andere jaren. Kortom met dit weer op dit moment zijn we nu te laat.
  • Het is noodzaak, dat als we de bomen planten we ook zoveel mogelijk zekerheid hebben dat ze goed aanslaan. We willen niet hebben dat ze niet goed groeien.

Note: Als we weer aan de gang kunnen, gaan we alles afwerken op het planten van de bomen en hagen na. We willen de plantvakken van de bomen inzaaien met Afrikaantjes, zodat er deze zomer een mooi en bloeiend geheel ontstaat.

Voor deel 2, 3 en 4 wordt door Megaborn gewerkt aan de verdere voorbereiding.  Hierbij gaan we nog steeds uit dat deze fase vanaf de Misse wordt opgepakt vanaf eind augustus/begin september mits de omstandigheden en ontwikkelingen rondom het coronavirus het toelaten.

Aldus berichtgeving vanuit de gemeente.

Dorpsraad Olland

 

Please follow and like us