Jaarvergadering Dorpsraad Olland op 15 mei 2019

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering Dorpsraad Olland op 15 mei 2019

Op woensdag 15 mei 2019 organiseert de Stichting Dorpsraad Olland in samenwerking met de gemeente Meierijstad haar jaarvergadering voor alle inwoners van Olland. Centraal staat de presentatie door de gemeente van het ontwerpplan voor de herinrichting van het gedeelte van de Pastoor Smitsstraat tussen het Dorpsplein en de Petruskapel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in De Loop’r aan de Pastoor Smitsstraat 40.

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst krijgt u informatie over een aantal onderwerpen die in de afgelopen periode op de agenda van de Dorpsraad hebben gestaan. Ook het Toekomstdocument Skon Olland komt aan bod en kijken we naar de stand van zaken van de actiepunten uit dit document. Herinrichting Pastoor Smitsstraat Na de pauze presenteert de gemeente het ontwerpplan voor de herinrichting van het gedeelte van de Pastoor Smitsstraat tussen het Dorpsplein en de Petruskapel. Dit ontwerpplan is het resultaat van enkele bijeenkomsten van een projectgroep waarin ook enkele leden van de Dorpsraad zitting hebben. Ook de ideeen voor het oppimpen van het Dorpsplein komen aan de orde. Dit geldt ook voor de aanplant van nieuwe bomen op het deel van de Pastoor Smitsstraat tussen Den Toel en De Misse.

Informatie: Op de website www.skonolland.nl kunt u de nodige informatie vinden over de Dorpsraad zoals de samenstelling, de werkwijze, de activiteiten en de verslagen van de vergaderingen. Ook het Toekomstdocument Skon Olland staat natuurlijk op deze site.

Onderwerpen / aandachtspunten: Als u een onderwerp / aandachtspunt voor deze jaarvergadering heeft kunt u dit alvast via mail doorgeven aan de Dorpsraad, dorpsraad@skonolland.nl. Dit kan natuurlijk ook als u op 15 mei 2019 niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering maar toch en bijdrage wilt leveren.

Please follow and like us
Facebook
Facebook