Bijeenkomst woonbehoefte

      Reacties uitgeschakeld voor Bijeenkomst woonbehoefte
Bijeenkomst woonbehoefte Olland
Op maandag 8 oktober om 19.30u organiseert gemeente Meierijstad in samenwerking met de dorpsraad Olland een bijeenkomst in de Loop’r om de woonbehoefte in Olland te inventariseren.
Gemeente Meierijstad wil in gesprek gaan met alle mensen die een woonwens hebben in Olland, voor nu en in de toekomst. Nu recentelijk duidelijk is geworden dat bouwen in Olland onder bepaalde voorwaarden weer is toegestaan, is het erg belangrijk dat inwoners van Olland, maar ook mensen van buiten Olland die graag in Olland willen wonen, hun woonwensen kenbaar maken.
De dorpsraad roept dan ook iedereen op te komen op 8 oktober. Of je nu starter, doorstromer of senior bent, en op zoek bent naar huur of koop, iedereen is van harte welkom.
Aanmelden kan via: dorpsraad@skonolland.nl o.v.v. “deelname woonbehoefte” of neem even contact op met een van de dorpsraadleden.
Hieronder de flyer zoals die in Olland is verspreidt

 

 

 

BIJEENKOMST WOONGBEHOEFTE Olland

Heeft u een woonwens voor nu of in de toekomst?
Dan is deze avond iets voor u!

Gemeente Meierijstad en de dorpsraad wil graag met u in gesprek over de concrete woningbehoefte in Olland. Zeker nu, met de huidige positieve ontwikkelingen.

Het is van groot belang om als gemeente een duidelijk beeld te krijgen over de woonbehoefte binnen Olland. Daarom willen we u van harte uitnodigen om uw woonwens te laten horen. Wij horen graag uw wens voor nu maar ook voor in de toekomst. Het gaat deze avond over gewenste typen woningen dan wel kavels, prijsklasse (huur, koop) en termijn waarbinnen u deze woonwens wilt vervullen.

Wij willen die avond in gesprek gaan met alle mensen die een woonwens hebben, concreet voor nu, maar ook voor in de toekomst. In kleine groepen gaan we, onder leiding van een medewerker van de gemeente samen met iemand van de dorpsraad, die woonwensen zo concreet mogelijk proberen te maken.

Om de avond goed voor te bereiden is het nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan via mail naar dorpsraad@skonolland.nl o.v.v. “deelname Woningbehoefte”, of op andere manier via de dorpsraadleden.

MAANDAG 8 oktober 2018, 20.00 UUR
Ontmoetingscentrum De Loop’r, inloop vanaf 19.30 uur.

(  )  JA. Ik kom maandag 8 oktober met 1/2/… personen naar de avond Woonbehoefte Olland.

(  )  Nee, ik kan niet en zal voor 8 oktober via dorpsraad@skonolland.nl per mail mijn wensen kenbaar maken.

Naam:

Email:

Ik ben starter / doorstromer / senior en op zoek naar huur / koop

Please follow and like us
Facebook
Facebook