Jaarvergadering Dorpsraad Olland op 21 juni 2017

      Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering Dorpsraad Olland op 21 juni 2017

Op woensdag 21 juni 2017 organiseert de Stichting Dorpsraad Olland een jaarvergadering voor alle inwoners van Olland. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de barzaal van De Loop’r aan de Pastoor Smitsstraat 40. Voor deze jaarvergadering willen we u graag uitnodigen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over onder andere het opgestelde Toekomstdocument Skon Olland. Ook kunt u kennismaken met de  voor Olland actieve contactwethouder Menno Roozendaal en buurtadviseur Henk de Laat. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan het wonen / bouwen in Olland. Dit is voor de Dorpsraad een zeer belangrijk speerpunt.

De agenda voor deze jaarvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Jaarverslag secretaris, inclusief kort financieel verslag
 3. Toekomstdocument Skon Olland
 4. Contactwethouder Menno Roozendaal
  • Voorstellen, kennismaking
  • Rol-taak van contactwethouder
  • Toekomst visie kleine kernen
 5. Buurtadviseur Henk de Laat
  • Voorstellen, kennismaking
  • Rol-taak van de buurtadviseur
  • Presentatie leefbaarheidsbudget
  • Presentatie wijkschouw
 6. Thema
  • Stand van zaken omtrent wonen-bouwen in Olland
  • Communicatie: wat vinden onze inwoners belangrijk?
 7. Rondvraag

Informatie

Op onze website www.skonolland.nl kunt u de nodige informatie vinden over de Dorpsraad zoals de samenstelling, de werkwijze, de activiteiten en de  verslagen van de vergaderingen. Ook het Toekomstdocument Skon Olland staat natuurlijk op deze site.

Onderwerpen / aandachtspunten

Als u een onderwerp / aandachtspunt voor deze jaarvergadering heeft kunt u dit alvast via mail doorgeven aan de Dorpsraad, dorpsraad@skonolland.nl

Dit kan natuurlijk ook als u op 21 juni niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering maar toch een bijdrage wilt leveren.

We zien u graag op woensdag 21 juni vanaf 20.00 uur in De Loop’r.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Dorpsraad Olland

Please follow and like us