Wijkschouw Olland op zat. 1 juli

      Reacties uitgeschakeld voor Wijkschouw Olland op zat. 1 juli

Op zaterdag 1 juli 2017 houdt de Ollandse Dorpsraad een wijkschouw voor de bebouwde kom van Olland. We doen dit samen met de inwoners en in samenwerking met de gemeente Meierijstad.
De wijkschouw is een van de actiepunten uit ons Toekomstdocument Skon Olland.

Het doel van de wijkschouw is om problemen, pijnpunten, verbeterpunten, wensen en ideeën te inventariseren. Daarbij gaat het niet alleen om zaken die spelen in de openbare ruimte zoals wegenonderhoud of straatverlichting maar ook om bijvoorbeeld uw veiligheid of speelvoorzieningen. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar.

Uw inbreng
Maar daarvoor hebben we wel de hulp / inbreng van u als inwoner nodig. We willen graag in kaart brengen wat er leeft en speelt in Olland. Daarnaast stelt de Dorpsraad ook zelf op basis van haar toekomstdocument een lijstje op met onderwerpen. Aan de buurtverenigingen hebben we gevraagd om in ieder geval met een afvaardiging deel te nemen aan deze wijkschouw.

Deze wijkschouw is in principe bedoeld voor de bebouwde kom van Olland. Als daar behoefte aan is gaan we later dit jaar ook in het buitengebied een wijkschouw uitvoeren.

Hoe doen we het?
Op de dag van de wijkschouw, zaterdag 1 juli, gaat de Dorpsraad dan samen met de wijkwethouder Menno Roozendaal, buurtadviseur Henk de Laat en wijkbeheerder Carli van Heeswijk op pad in Olland. We starten om 10.30 uur bij café d’n Toel aan de Pastoor Smitsstraat 4. Vanaf 10.15 uur staat de koffie / thee daar voor u klaar.

Al wandelend gaan we dan naar de diverse plekken waar iets speelt. Als u een onderwerp heeft ingediend kunt u, als u dat wilt, dat op de bewuste plek toelichten. Samen met de vertegenwoordigers van de gemeente bespreken we meteen de ingediende onderwerpen en kijken naar de mogelijkheden qua haalbaarheid.

De onderwerpen verwerkt de gemeente in een actielijst. Daarna volgt de terugkoppeling naar de Dorpsraad en de inwoners.

Aanmelden:
Dus als u een onderwerp, aandachtspunt, idee of wens heeft voor deze wijkschouw, geef dit dan voor 15 juni 2017 door.

Dit kan door het sturen van een mailtje naar uw buurtvereniging:

Het kan ook rechtstreeks naar de Ollandse Dorpsraad via een mailtje naar dorpsraad@skonolland.nl

of telefonisch via (0413) 47 20 24.

Alvast bedankt voor uw inbreng en medewerking.

Please follow and like us