Verspreiding Nieuwsbrief

      Reacties uitgeschakeld voor Verspreiding Nieuwsbrief

In de week van 20 juli is de 1ste Nieuwsbrief van de Dorpsraad verspreidt. Het ligt in de bedoeling om minimaal 4 keer per jaar een Nieuwsbrief te verspreiden waarin we onze inwoners willen informeren over belangrijke actuele zaken en/of ondernomen akties danwel te ondernemen akties. De Nieuwsbrief is naast onze website en facebookpagina een belangrijk hulpmiddel om elkaar op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de Dorpsraad maar ook elkaar te infomeren over zaken die er spelen in ons skôn Olland. De Nieuwsbrief zal ook steeds via de website te downloaden zijn. Kijk hiervoor op de pagina “Nieuwsbrief” onder de kop Nieuws.

Veel leesplezier.

Please follow and like us